zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
SIPAT

 

POLNO IME

SI patenti - SI Patents

ŠTEVILKA BAZE

1

OBNAVLJANJE

Podatki v bazi se obnavljajo dnevno.

LASTNIK / IZVOR

Urad RS za intelektualno lastnino

SKLADNOST BAZ

Možna je tvorba skupka (cluster) baz z bazama št. 4 (SIPAP) in 7 (YUPAT).

JEZIK BAZE

SI, EN

VSEBUJE POVZETKE

Da

VSEBINA

Baza SIPAT vsebuje podatke o patentnih prijavah, ki jih je Urad objavil oz. zanje podelil patente. Zajeti so tudi podatki o patentih, prenešenih na Urad v skladu s 122. členom Zakona o industrijski lastnini. Baza pokriva celotno področje Mednarodne patentne klasifikacije. Dokumenti so klasificirani v skladu z izdajo MPK, ki je bila veljavna v času objave dokumenta.

ŠTEVILO ZAPISOV

Število zapisov se dnevno spreminja.

OPOMBE

Zapisi o prenešenih jugoslovanskih patentih, ki so bili podeljeni že na uradu v Beogradu, ne vsebujejo povzetkov.

DOSTOPNOST

Baza je dostopna javnosti.

 

PRIMER ZAPISA

 

SIPAT#1504 (HIT=8)
TI: Postopek za pripravo amlodipin benzensulfonata
ET: NEW PROCESS FOR PREPARING BENZENSULFONATE SALTS
PD: 30-JUN-1994
IC: C 07D 211/90, A 61K 31/44
AB: Opisan je postopek za pripravo 3-etil 5-metil (+-)2-((2-aminoetoksi)metil)-4- (2-klorofenil)-1,4-dihidro-6-metil-3, 5- piridindikarboksilata monobenzensulfonata (amlodipin benzensulfonata) s formulo <CHEMREF> pri katerem presnovimo 3-etil 5-metil (+-) 2-(2-(N-tritilamino)- etoksimetil)-4-(2-klorofenil)-1,4- dihidro-6-metil-3,5-piridindikarboksilat z benzensulfonsko kislino v metanolnem ali v vodno metanolnem mediju pri temperaturi od 20 stopinj Celzija do refluksne temperature in naslovno spojino izoliramo in očistimo. Amlodipin benzensulfonat je dragoceno antiishemično in antihipertenzivno sredstvo.
LS: Veljaven
IN: Furlan Borut,Ljubljana,SI; Čopar Anton,Šmartno pri Litiji, SI; Jeriha Alenka,Ljubljana-Polje,SI
PA: LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana
RT: PATENTNA PISARNA d.o.o., LJUBLJANA
ON: /no data/
OA: /no data/
AR: SI
KD: A
KA: SI
CD: /no data/
AD: 26-NOV-1992
AP: 9200344
PN: 9200344
PT: /no data/
PR: /no data/
PS: /no data/
KP: A, OO
MI: C 07D 211/90
EA: A preparation procedure for 3-ethyl 5-methyl (+-) 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-1,4- dihydro-6-methyl-3, 5-pyridine dicarboxylate monobenzenesulphonate (amoldipin benzene sulphonate) with the formula (I) in which 3-ethyl 5-methyl (+-) 2-(2-(N-triethylamino)- ethoxymethyl)-4- (2-chlorophenyl)-1,4- dihydro-6-methyl-3,5-pyridine dicarboxylate is reacted with benzenesulphonic acid in methanol or in methanol aqueous medium at the temperature of 20 degrees Centigrade to reflux temperature. Then the compound is isolated and purified. The amoldipin benzene sulphonate is a valuable antiischemic and anti-hypertension agent. (I) <CHEMREF>
OP: /no data/
VR: /no data/
RD: 30-JUN-1994
DN: 30-SEP-1994, 31-DEC-1996
KN: OO, OU-73/2

 

POIZVEDBE

 

1. OSNOVNO KAZALO

ISKALNA OZNAKA

IZPIS KODE

NAZIV POLJA

TIP KAZALA

PRIMER ISKANJA

/TI

TI

Naziv izuma

Besedno

S FARMACEVTSKI()PRIPRAV?
S FARMACEVTSKI()PRIPRAV?/TI

/AB

AB

Izvleček

Besedno

S ELEKTR?()STIKAL?
S ELEKTR?()STIKAL?/AB

 

2. DODATNA KAZALA

2.1 OSNOVNA IN KLASIFIKACIJSKA KAZALA

ISKALNA OZNAKA

IZPIS KODE

NAZIV POLJA

TIP KAZALA

PRIMER ISKANJA

ET=

ET

Naziv izuma v angleščini

Besedno

S ET=ELECTR?()MOTOR?

EA=

EA

Izvleček vsebine izuma v angleščini

Besedno

S EA=ELECTR?()MOTOR?

IC=

IC

Celotna klasifikacija v skladu z MPK

Frazno

S IC="A 61K 31/47"
S IC="C 07D"?

MI=

MI

Glavna koda v skladu z MPK

Frazno

S IC="A 61K 31/47"
S IC="C 07D"?

 

2.2 PRIJAVITELJ, IZUMITELJ IN ZASTOPNIK

ISKALNA OZNAKA

IZPIS KODE

NAZIV POLJA

TIP KAZALA

PRIMER ISKANJA

PA=

PA

Ime prijavitelja

Frazno in besedno

S PA=LEK
S PA=KOVA?

AR=

AR

Država prijavitelja

Frazno

S AR=US

IN=

IN

Ime izumitelja

Frazno

S IN=NOVAK ?

RT=

RT

Zastopnik

Frazno

S RT=PATENTNA ?

 

2.3 PODATKI O PRIJAVI

ISKALNA OZNAKA

IZPIS KODE

NAZIV POLJA

TIP KAZALA

PRIMER ISKANJA

AD=

AD

Datum vložitve prijave

Datumsko

S AD=12-OCT-1993
S AD=1995

AP=

AP

Številka prijave

Številčno

S AP=9300316
S AP=8910102

KA=

KA

Vrsta prijave

Frazno

S KA=SI
S KA=WO
S KA=YU

PT=

PT

Datum vložitve prve prijave

Datumsko

S PT=06-SEP-1992

PR=

PR

Država vložitve prve prijave

Frazno

S PR=GB

PS=

PS

Številka prve prijave

Frazno

S PS=31325

 

2.4 PODATKI O OBJAVI

ISKALNA OZNAKA

IZPIS KODE

NAZIV POLJA

TIP KAZALA

PRIMER ISKANJA

PD=

PD

Datumi objav

Datumsko

S PD=28-FEB-1995
S PD=1993

PN=

PN

Številka objave

Številčno

S PN=9300316
S PN=8910102

RD=

RD

Datum objave

Datumsko

S RD=28-FEB-1995
S RD=1993

KP=

KP

Vrsta objave

Frazno

S KP=A1

KD=

KD

Vrsta dokumenta

Frazno

S KD=A
DN= DN Datum objav v BIL

Datumsko

S DN=28-FEB-1995
S DN=1993
KN= KN Vrsta objave v Bil

Frazno

S KN="OU-73/2"

 

2.5 PRAVNI STATUS

ISKALNA OZNAKA

IZPIS KODE

NAZIV POLJA

TIP KAZALA

PRIMER ISKANJA

LS=

LS

Pravni status pravice

Frazno

S LS=VELJAVEN

CD=

CD

Datum prenehanja veljavnosti pravice

Datumsko

S CD=21-APR-1994
S CD=1992

 

2.6 OSTALA KAZALA

ISKALNA OZNAKA

IZPIS KODE

NAZIV POLJA

TIP KAZALA

PRIMER ISKANJA

ON=

ON

Številka predhodne objave

Frazno

S ON="WO 94/21674"

OP=

OP

Datum predhodne objave

Datumsko

S OP=26-MAR-1993
S OP=1992

VR=

VR

Datum predhodne registracije

Datumsko

S VR=06-SEP-1992
S VR=1995

 

FORMATI IZPISA

POLJE

SCAN (/1)

BROWSE (/2)

INFO (/3)

REFERENCE (/4)

FULL (/5)

(/6)

AB

 

X

X

 

X

X

AD

     

X

X

X

AP

     

X

X

X

AR

     

X

X

X

CD

       

X

X

DN

        X X

EA

 

X

X

 

X

X

ET

X

X

X

X

X

X

IC

 

X

X

 

X

X

IN

   

X

X

X

X

KA

     

X

X

X

KD

     

X

X

X

KN

        X X

KP

       

X

X

LS

   

X

X

X

X

MI

       

X

X

OA

   

X

X

X

X

ON

   

X

X

X

X

OP

   

X

X

X

X

PA

   

X

X

X

X

PD

 

X

X

X

X

X

PN

      X X X

PR

     

X

X

X

PS

     

X

X

X

PT

     

X

X

X

RD

       

X

X

RT

   

X

X

X

X

TI

X

X

X

X

X

X

VR

       

X

X

 

SEZNAM POLJ BAZE

OZNAKA POLJA OPIS VSEBINE POLJA
AB Kratek izvleček vsebine izuma
AD Datum vložitve prijave
AP Številka prijave
AR Država prijavitelja
CD Datum prenehanja veljavnosti pravice
DN Datumi objav v BIL (objava patenta, odločb, sprememb...)
EA Kratek izvleček vsebine izuma v angleškem jeziku
ET Naziv izuma v angleškem jeziku
IC Celotna klasifikacija v skladu z mednarodno patentno klasifikacijo
IN Ime izumitelja
KA Vrsta prijave
KD Vrsta dokumenta
KN Vrsta objave v BIL (oznaka objave, npr. OU-73/2 pomeni objava ugotovitvene odločbe po drugem odstavku 73. člena ZIL)
KP Vrsta objave
LS Pravni status pravice
MI Glavna klasifikacijska koda v skladu z MPK
OA Predhodna prijavna številka
ON Datum predhodne objave
OP Številka predhodne objave
PA Ime prijavitelja
PD Datumi objav: objave prijave, objave odločbe o podelitvi patenta...
PN Številka objave patenta
PR Država prve prijave
PS Številka prve prijave
PT Datum prve prijave
RD Datum objave prijave
RT Ime zastopnika
TI Naziv izuma v slovenskem jeziku
VR Datum predhodne registracije

  

 

 

 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva