zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
ostalo / geografske označbe
GEOGRAFSKE OZNAČBEKaj je geografska označba (geographical indications)

Geografska označba je pravica intelektualne lastnine. Z njo se zavarujejo oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je kakšna značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla. Geografska označba omogoča razlikovanje istovrstnega blaga na trgu glede na njihove določene posebne lastnosti, ki so odvisne od geografske lege. Naravne danosti, kot so klimatski pogoji, sestava tal ipd., in/ali ustaljeni postopki, dajejo tem proizvodom lastnosti, zaradi katerih je po njih povečano povpraševanje.

Roquefort, Porto, Darjeeling, Pilsen, Chianti so nekateri od svetovno znanih primerov geografskih označb, ki jih povezujemo s proizvodi določene narave in kvalitete. Njihova skupna lastnost je v tem, da označujejo kraje, mesta, pokrajine ali dežele, od koder izvirajo proizvodi.

Začetek strani

Ureditev v Republiki Sloveniji

V Sloveniji je področje geografskih označb urejeno v dveh predpisih:

 • kot geografska označba ali geografsko poreklo za kmetijske pridelke oziroma živila v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00),
 • kot geografska označba v Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) za blago, ki niso kmetijski pridelki oziroma živila, vino in drugi proizvodi iz grozdja ali vina.

Po Zakonu o kmetijstvu se z geografsko označbo zavaruje kmetijski pridelek oziroma živilo, ki izvira iz določenega geografskega območja in ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti, ki izvirajo iz določenega geografskega območja. Z geografskim poreklom pa se zavaruje tisti kmetijski pridelek oziroma živilo, ki v celoti izvira iz določnega geografskega območja in za izdelavo katerega so surovine pridelane na istem geografskem območju. Prav tako mora kmetijski pridelek oziroma živilo, če želi biti zavarovan z geografskim poreklom, izpolnjevati še dva pogoja:

 • njegove lastnosti so izključno ali bistveno rezultat naravnih in človeških dejavnikov in
 • pridelava, predelava in priprava za trg potekajo znotraj označenega geografskega območja.

Za označbo geografskega porekla se, ob izpolnjevanju zgoraj naštetih pogojev, šteje tudi tradicionalna geografska ali negeografska označba.

Po Zakonu o industrijski lastnini se sme z geografsko označbo registrirati oznako za blago, če blago izvira z določenega ozemlja, območja ali kraja na tem ozemlju, pod pogojem, da je kakovost, sloves ali kakšna druga značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla. Kot geografska označba se prav tako lahko registrira ime, ki je postalo po dolgotrajni uporabi v gospodarskem prometu splošno znano kot označba, da blago izvira iz določenega kraja ali območja.

Začetek strani

V katerih primerih se oznake za blago ne sme registrirati kot geografske označbe?

Zakon o industrijski lastnini določa štiri primere, in sicer:

 • če geografska označba zavajajoče označuje ali nakazuje, da določeno blago izvira z nekega geografskega območja, ki ni resnični kraj izvora, ali
 • če je geografska označba sicer dobesedno resnična kar zadeva ozemlje, območje ali kraj, iz katerega izvira blago, vendar pa v javnosti ustvarja napačen vtis, da blago izvira z drugega geografskega območja, ali
 • če je geografska označba po dolgotrajni uporabi v gospodarskem prometu postala splošno znana kot oznaka za določeno vrsto blaga, ali
 • če bi njena registracija zaradi ugleda, poznanosti in trajanja uporabe znamke lahko zavajala potrošnika glede resnične identitete izdelka.
Začetek strani

Kdo lahko vloži zahtevo za registracijo geografske označbe in kakšen je postopek registracije?

Zahtevo za registracijo lahko vložijo:

 • združenja pravnih ali fizičnih oseb,
 • zbornice,
 • občine,
 • širše lokalne skupnosti in
 • državni organi.

Zahtevi mora biti priložena specifikacija, ki vsebuje predvsem:

 • oznako, ki naj se registrira kot geografska označba;
 • navedbo blaga, na katerega se predlagana geografska označba nanaša;
 • opis blaga, vključno s surovinami in glavnimi fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi, organoleptičnimi ali drugimi značilnostmi blaga;
 • navedbo kraja oziroma območja, vključno z mejami;
 • opis metode za pridobitev blaga, vključno z avtentičnimi in nespremenjenimi krajevnimi načini, če je to potrebno;
 • opis povezave med blagom in krajem oziroma območjem;
 • podrobne podatke o organih nadzora;
 • podrobne podatke o označevanju blaga.

Če ima blago poseben zgodovinski ali kulturni pomen, se lahko zavaruje neposredno z uredbo Vlade Republike Slovenije. V teh primerih ni potrebno priložiti omenjene specifikacije.

Začetek strani

Postopek pridobitve

Urad preveri zahtevo in izda odločbo o registraciji geografske označbe, če so izpolnjeni vsi z zakonom predpisani pogoji. Geografska označba se vpiše v register in objavi v uradnem glasilu urada.

Postopek pridobitve pravice je brezplačen. Prav tako ni potrebno plačevati pristojbin za vzdrževanje geografske označbe.

Trajanje geografske označbe je časovno neomejeno.

Začetek strani

Kdo lahko uporablja označbo, zavarovano z geografsko označbo?

Geografska označba je kolektivna pravica, zato lahko geografsko označbo uporablja vsakdo, ki proizvaja in daje v promet blago v skladu s pogoji, določenimi s prej omenjeno specifikacijo

Nihče ne sme uporabljati geografske označbe, če blago ne izvira iz kraja, ki ga označuje geografska označbe, kljub temu da je označen pravi izvor blaga ali če je geografska označba uporabljena v prevodu ali če geografsko označbo spremljajo izrazi, kot so "vrsta", "tip", "stil", "imitacija" in podobno.

Začetek strani

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva