zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / Koncept intelektualne lastnine

ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI

Neuradno konsolidirano besedilo Zakona o industrijski lastnini (zakoni/zil, Uradni list RS, št. 13/92), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini (ZSDzakoni/zil, Uradni list RS, št. 27/93) in Zakona o dopolnitvi zakona o industrijski lastnini (zakoni/zil-B, Uradni list RS, št. 75/97) . zakoni/zil je začel veljati 4. aprila 1992, ZSDzakoni/zil 13. junija 1993, zakoni/zil-B pa 20.12.1997. Členi, ki so bili z ZSDzakoni/zil spremenjeni ali dopolnjeni, so označeni z zvezdico, členi, ki so bili spremenjeni z zakoni/zil-B pa so rdeče barve.
 1. Temeljne določbe
 2. Vrste pravic
  1. Patent
  2. Model in vzorec
  3. Blagovna in storitvena znamka
  4. Označba porekla blaga
 3. Vsebina pravic
 4. Postopek za priznanje pravic
  1. Skupne določbe
  2. Posebne določbe o postopku za priznanje patenta
 5. Ničnost pravic in razveljavitev znamke
  1. Ničnost pravic
  2. Razveljavitev znamke
 6. Sodno varstvo
  1. Varstvo pravic
  2. Izpodbijanje pravice do patenta, modela, vzorca in znamke
  3. Spor za priznanje avtorstva
 7. Prenos pravic in odstop uporabe pravic
  1. Prenos pravic
  2. Licenčna pogodba
  3. Izjava o licenci ob prijavi patenta
  4. Prisilna licenca
 8. Zastopanje
 9. Kazenske določbe
 10. Prehodne in končne določbe

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva