zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
ČLANKI - AKTUALNO


Varstvo znamk doma in po svetu
Martina Kepec

Z registracijo znamke si zagotovimo izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov ali storitev. Zaščita znamke ima teritorialni značaj - omejena je na teritorialno območje, na katerem je znak zaščiten.
 
Slovenski državljani lahko svojo znamko v Sloveniji zaščitimo na podlagi nacionalne prijave. To storimo tako, da sami ali prek zastopnika, na Uradu RS za intelektualno lastnino, oddamo zahtevo za registracijo znamke, priložimo predpisane sestavine in plačamo ustrezno pristojbino.

Poti zaščite

V Sloveniji lahko svojo znamko zaščitijo tudi tuje pravne in fizične osebe. Govorimo o postopku nacionalne prijave, ki se obvezno izvede prek zastopnika.
Za tujce v Sloveniji in tudi za Slovence v tujini obstajata še dve poti zaščite.

 1. Prva možnost je mednarodna registracija znamke po madridskem sistemu. Z mednarodno pogodbo, katere podpisnice so v glavnem vse pomembnejše države (več kot 80), lahko državljani Republike Slovenije zaščitimo svojo znamko v več državah hkrati. To lahko storimo na osnovi registrirane slovenske znamke, v nekaterih državah pa je dovolj samo prijava zanjo. Prijavo za mednarodno registracijo pošljemo prek našega urada Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevo.

  Prednosti tega sistema so:

  • Prijava je preprosta, saj omogoča zaščito znamk v več državah pogodbenicah z eno samo mednarodno prijavo.
  • Prijava je poceni, ker se pristojbine plačajo samo mednarodnemu uradu, ki jih razdeli med posamezne države.
  • Celoten postopek se izpelje v francoščini in pogojno v angleščini.
  • Ker se z eno samo vlogo doseže zaščita v več državah, je formalnosti in birokracije zelo malo.
  • Za vse države veljajo enaki roki plačevanja pristojbin in drugih obveznosti.
  • Spremembe podatkov se objavijo samo v mednarodnem registru ne v  vsaki državi posebej.

 2. Druga možnost mednarodne registracije je prijava znamke Skupnosti (CTM), ki temelji na uredbi Sveta o blagovni znamki Skupnosti. Za znamko Skupnosti je značilno načelo enotnosti. To pomeni da znamka velja na celotnem območju EU. Z eno samo prijavo registriramo znamko z veljavnostjo v vseh državah članicah EU. Prijava za CTM se vloži pri uradu Evropske unije za harmonizacijo notranjega trga v španskem Alicanteju. Prijava se lahko vloži tudi v slovenščini, postopek registracije pa poteka v enem od naslednjih jezikov: angleškem, francoskem, italijanskem, španskem ali nemškem.
  ©ibkost znamke Skupnosti pa se skriva v njenem unitarnem značaju. Če je znamka zavrnjena v eni izmed držav EU, je zavrnjena v vseh državah, zato ne more biti registrirana kot znamka Skupnosti. V takem primeru s konverzijo znamko Skupnosti spremenimo v nacionalno prijavo, kar pomeni da lahko še vedno znamko zaščitimo v vsaki državi posebej, vendar ne v tisti, v kateri je bila že zavrnjena

Primerjava Madridskega in evropskega sistema:

 • Prednost madridskega sistema je v tem, da se znamka lahko registrira za katerokoli državo podpisnico mednarodne pogodbe (eno ali več), medtem ko CTM pokriva države članice EU kot celoto.
 • Po madridskem sistemu se znamka lahko registrira na podlagi predhodne nacionalne registracije ali v nekaterih državah na podlagi prijave. Pri evropski znamki predhodna registracija in prijava nista potrebni.
 • Pri evropski znamki je problematičen njen unitarni značaj. Avtomatična širitev veljavnosti CTM na ozemlje novih članic je vprašljiva s stališča že registriranih nacionalnih znamk, ki so identične ali podobne CTM. Nove države, ki pristopajo k madridskemu sporazumu ali protokolu, pa ne predstavljajo nobene težave.
 • Uradna jezika v postopku madridskega sistema sta dva, medtem ko jih je pri evropskem sistemu pet.

Dve plati medalje

Za nosilce blagovnih in storitvenih znamk obstaja torej bogata izbira možnosti za varstvo znamk povsod po svetu. Tako kot običajno v življenju ima tudi tu vsaka stran pozitivne in negativne vidike.

Izbira je vaša. Mi vam pri tem lahko pomagamo z nasveti ali izvedbo celotnega postopka.

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva