zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
POMEN ZAŠČITE


Z zaščito si zagotovimo varnost pred:
 • zlorabo,
 • ponarejanjem,
 • posnemanjem vašega imena ali podobe, da vam lastniki drugih zaščitenih znamk ugovarjajo ali celo prepovejo uporabo vaše znamke.
Z zaščito znamke ščitite:
 • vaš ugled,
 • edinstvenost
 • prepoznavnost na trgu.

Zaščitena blagovna znamka ustvarja zaupanje ter sporoča njeno dolgoročno vizijo, dodano vrednost, zanesljivost in kakovost.

KAJ ŠČITITI:

 • Ime znamke: sestavljeno iz besed, črk in številk (znak v črkah ali številkah vključno z ločili, ozirioma njihove kombinacije, ki je izpisan v standardnih črkah v latinici oziroma rimskih ali arabskih številkah, ki jih urad uporablja, pomeni znak v besedi z običajnimi črkami.)
 • Podobo znamke: figurativni elementi, grafizmi, če je prijavljeni znak v barvah (eni ali kombinaciji večih različnih barv), posebna oblika črk in drugi elementi.
 • Barvne kombinacije: obstaja možnost črno-bele ali barvne zaščite. Če je znak v barvi je potrebno vpisati barve.

Razlaga nivojev zaščite

V osnovi lahko zaščitite:
 • Ime znamke,
 • podobo znamke,
 • barve znamke.

Najosnovnejša zaščita je, če zaščitimo samo ime ali samo podobo blagovne znamke (v črno-beli ali barvni kombinaciji).

Primer:

Petrol - samo ime
Ščitimo zgolj ime, kar pomeni, da nekdo tretji s podobnim imenom lahko svojo celostno podobo oblikuje tako, da zavaja končne uporabnike.

Petrol - samo podoba
Ščitimo zgolj podobo, kar pomeni, da nekdo tretji lahko s podobnim imenom kot npr. Petroi zavaja končne uporabnike.

Petrol - ime + podoba
Ščitimo Petrolovo ime in  podobo v črno- beli verziji, a nekdo tretji še vedno lahko zavaja končne uporabnike zgolj z barvno kombinacijo.
(V primeru Petrola je to rdeča, bela in modra barvna kombinacija, ki že same po sebi asociira nanj.)

Petrol - ime + podoba v barvah
Tovrstna zaščita je boljša od prejšnjih, a še vedno ni popolna. Z njo dodatno ščitimo le še  prepoznavne barvne kombinacije. Nekdo tretji bi z nekoliko drugačno podobo in drugačnimi barvami še vedno lahko zavajal naše kupce.

Vrhunska zaščita:
Ta je izredno pomembna predvsem za uveljavljene in zelo sloveče znamke, ki so še posebno izpostavljene zlorabam in posnemanju. Lastniki teh znamk z vrhunsko zaščito namreč nikakor ne dopuščajo, da bi se pojavil nekdo s podobnim imenom (npr. Nike - Mike, Allstar - Alistar), podobo ali barvami in s tem zavajal njihove zveste kupce.

Blagovna znamka predstavlja vaše vrednote, filozofijo, poslanstvo, vizijo.

Blagovna znamka komunicira s svojim trgom na več nivojih:
 • sprva mu sporoča fizične lastnosti npr. Izdelka,
 • v naslednji fazi govori o koristih, ki jih prinašajo posameznemu potrošniku (Kaj naredi zame?),
 • sledi sporočilo o vrednotah, ki jih zagovarja proizvod določene znamke (Kako jo občutim?),
 • nadalje nam spregovori o svoji osebnosti, o lastnostih, ki bi jih blagovna znamka imela kot človek (Kdo je?),
 • in nazadnje, če ji dobro prisluhnemo, blagovna znamka zašepeta še o svojem bistvu, jedru, v katerem so fizične in emocionalne lastnosti združene v celoto, v eno samo originalno idejo.

Dodana vrednost blagovne znamke je bistvo njenega uspeha

Kupci in potrošniki posamezne blagovne znamke te zaznavajo kot nosilke ali prenosnice vrednosti, ki je višja od vrednosti surovega, generičnega izdelka. Dodana vrednost blagovne znamke je torej imaginaren občutek potrošnika, da znamka ponuja več kot njeni konkurentje, nekaj več ... Ta občutek pa kljub svoji imaginarnosti temelji na realnih karakteristikah, ki jih posamezna znamka izraža. Dodano vrednost blagovne znamke sestavljajo torej funkcionalne vrednosti (tehnološke značilnosti izdelka neke blagovne znamke); ekspresivne vrednosti (pripadnost določene blagovne znamke potrošniku omogoči jasneje izraziti svojo individualnost, drugačnost, svojo osebnost) ter centralne vrednosti (duša znamke, vezana na filozofska, etična ... prepričanja uporabnikov).

Ima Vaša blagovna znamka visoko dodano vrednost v očeh njenih kupcev in uporabnikov?

Princip 80:20

Osnovne lastnosti določene blagovne znamke oziroma izdelka ali storitve predstavljajo za podjetje 80% stroškov, a imajo z njimi le 20% vpliva na ciljni trg. Dodane vrednosti, ki jih znamki oziroma ponudbi izdelkov in storitev lahko povečajo oblikovan imidž, ponudba dodatnih storitev, samosvoj dizajn ... pa predstavljajo 20% stroškov in kar 80% vpliv na nakupne odločitve končnih kupcev v nakupni situaciji.

O čem je vredno razmisliti pred registracijo blagovne znamke doma oziroma v tujini?

Ali design blagovne znamke ustreza Vaši poslovni filozofiji, Vašim trenutnim motivom delovanja, potrebam in življenjskemu stilu potencialnih in dejanskih potrošnikov izdelkov Vaše blagovne znamke ... ali je pred registracijo potreben njen redesign?

Posvetujte se z nami in skupaj bomo oblikovali prave odločitve in s tem postopoma dosegli Vaše zastavljene cilje.

Pomembne informacije o zaščiti:

Zaščita znamke traja 10 let od datuma prijave, potem pa imate možnost ponovnega podaljšanja veljavnosti zaščite. Prijavitelj znamke ima 3 mesece časa za plačilo prijave in morebitnih sprememb prijave znamke. Po poteku treh mesecev Urad za intelektualno lastnino objavi prijavljeno znamko v svojem biltenu. Sledi 3 mesece dolgo obdobje, v katerem lahko lastniki drugih podobnih znamk napišejo pisne ugovore zoper registracijo vaše znamke. Če do pisnih ugovorov ne pride je znamka po 6 mesečnem postopku prijave registrirana za dobo 10 let od datuma prijave. Naknadno vložene sestavine dopolnitve prijave morajo vsebovati podpis prijavitelja oziroma njegovega zastopnika in biti označene s številko prijave znamke. Za vsako različico znaka (imena, podobe, barvne kombinacije) je potrebno vložiti posebno prijavo. V postopku se znak ne sme bistveno spremeniti.

Znamko, ki jo želite registrirati v tujini, jo morate predčasno registrirati v Sloveniji.

Zaščita sama vam še ne zagotavlja varnosti.
Pomembno je aktivno spremljanje drugih blagovnih znamk, saj je vsak nosilec blagovne znamke oziroma njegov zastopnik dolžan opozarjati na morebitne kršitve njegovih pravic.
Urad namreč ne izvaja popolnega preizkusa blagovnih znamk in po uradni dolžnosti ne preverja, ali bi morebitna registracija nove znamke kršila pravice že zaščitenih. To je dolžan spremljati vsak nosilec blagovne znamke sam oziroma njegov zastopnik.
V kolikor se pojavi podobna ali zavajajoča znamka je zoper njeno registracijo potrebno pri Uradu za intelektualno lastnino vložiti pisni ugovor in sicer v roku treh mesecev od dneva objave prijave zavajajoče znamke. Če vložnik ugovor umakne, umika kasneje ne more preklicati.

Pomembno je aktivno spremljanje drugih blagovnih znamk, saj je vsak nosilec blagovne znamke oziroma njegov zastopnik dolžan opozarjati na morebitne kršitve njegovih pravic. Urad namreč ne izvaja popolnega preizkusa blagovnih znamk in po uradni dolžnosti ne preverja, ali bi morebitna registracija nove znamke kršila pravice že zaščitenih. To je dolžan spremljati vsak nosilec blagovne znamke sam oziroma njegov zastopnik. V kolikor se pojavi podobna ali zavajajoča znamka je zoper njeno registracijo potrebno pri Uradu za intelektualno lastnino vložiti pisni ugovor in sicer v roku treh mesecev od dneva objave prijave zavajajoče znamke. Če vložnik ugovor umakne, umika kasneje ne more preklicati.

 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva