zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
POGOSTA VPRAŠANJA


1.) Zakaj zaščititi blagovno znamko?

  • Blagovna znamka je vaša intelektualna lastnina - vaš vir konkurenčne prednosti.
  • Z zaščito se zavarujete pred zlorabami, krajo ali kopiranjem vaše intelektualne lastnine.
  • Blagovne znamke, ki uživajo zaščito zagotavljajo večjo varnost ter pogajalsko moč do vaših partnerjev.
  • Z zaščito zavarujete vašo investicijo, ki ste jo vložili v razvoj blagovne znamke. Če vas nekdo kopira ali celo zlorabi vašo blagovno znamko  lahko izgubite vse, vaš ugled, vaše partnerje in uspeh.

2.) Kaj lahko ščitimo kot znamko?

Z registracijo blagovne oziroma storitvene znamke lahko ščitimo znak ali kakršnokoli kombinacijo znakov, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znak, ki lahko postane znamka, vključuje slike, risbe, besede, številke, osebna imena, figurativne elemente, kombinacijo teh znakov, kombinacijo barv in ga je mogoče grafično prikazati.

3.) Ali lahko določen znak ščitimo tudi, če ga ne uporabljamo?

Če razmišljate o zaščiti znamke, je dobro vedeti, da mora imetnik znamko uporabljati ves čas njene veljavnosti. To je njegova pravica in dolžnost, saj lahko vsakdo zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Razveljavitev je mogoče zahtevati po izteku petih let, od datuma pravnomočnosti vpisa znamke v register znamk.

4.) Kaj pomeni, da določeno znamko uporabljamo?

Uporaba znamke pomeni, da imetnik z njo označuje svoje izdelke ali storitve v gospodarskem prometu. Uporaba znamke obsega njeno uporabo na embalaži, v katalogih, prospektih, navodilih, oglasih, računih in v poslovni korespondenci.

5.) Ali lahko tudi tretje osebe uporabljajo podoben znak, vendar za zaščito druge vrste blaga oz. storitev?

Varstvo z znamko ne izključuje pravice tretjih oseb, da uporabljajo v gospodarskem prometu enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga oziroma storitev, razen če je zavarovani znak znana znamka. Znana znamka je tista, ki jo prepozna povprečni potrošnik.

6.) Ali lahko ista fizična ali pravna oseba uporablja eno samo znamko za več različnih vrst blaga oz. storitev?

Ista fizična ali pravna oseba lahko uporablja eno samo znamko za več različnih vrst blaga oziroma storitev in tudi več različnih znamk za eno samo vrsto blaga oziroma storitev.

7.) Kaj je kolektivna znamka?

V skladu z veljavno zakonodajo v RS lahko združenja pravnih in fizičnih oseb določen znak zaščitijo kot kolektivno znamko. Kolektivna znamka je znamka, s katero si vsak, ki izpolnjuje s pravilnikom združenja določene pogoje, pridobi pravico uporabljati kolektivno znamko za označevanje svojih izdelkov oziroma storitev v gospodarskem prometu.

8.) Koliko časa traja zaščita z znamko?

Znamka traja 10 let, od datuma vložitve prijave, imetnik pa lahko njeno veljavnost ob plačilu ustreznih pristojbin poljubno mnogokrat podaljša.

 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva