zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
POSTOPEK ZA©ČITE


Za uspešno opravljen celoten postopek zaščite natančno sledite navodilom o tem, kako izpolniti obrazec in katere podatke mora vsebovati.

Najprej navedite naslov za obveščanje. To mora biti naslov na ozemlju RS, kamor želite prejemati vsa obvestila v zvezi z zaščito, ki vam jih bo pošiljal Urad RS za intelektualno lastnino oziroma naša zastopnica. Naslov naj vsebuje tudi telefonsko številko, številko faksa in če je mogoče tudi mobilnega telefona.

V polje prijavitelj vpišite svoje podatke (priimek in ime oz. firma ter naslov oz. sedež), navedite svoj naslov oz sedež podjetja, neglede na to ali je ta naslov na ozemlju RS ali ne.

V polju, kjer morate opredeliti znak, določite ali želite ščititi znak v črno-beli tehniki ali v barvah. Če želite znak ščititi v barvah oziroma v neki točno določeni kombinaciji barv morate to posebej navesti.

V polju kjer je zahtevana transkripcija znaka, navedete prevod znaka v latinico oz. arabske številke, če je prevod mogoč. Prevod znaka navedete v primeru, da znak vsebuje črke, ki niso v latinici oz. če številke niso arabske (če znak vsebuje kako drugo vrsto pisave ali številk).

V polje videz znaka vstavite videz znaka (ki mora biti pri on-line prijavi v elektronski obliki). Velikost videza znaka ne sme presegati ploščine 56 cm², to je 7,5 x 7,5 cm. Če je znak sestavljen samo iz črk in številk in ne vsebuje nobenih figurativnih elementov, lahko vsebino znaka samo vpišete.

V polju objava in registracija znaka morate označiti ustrezno izjavo. Ali želite, da Urad RS za intelektualno latnino objavi in registrira znamko v standardnih črkah, ki jih uporablja ali da uporabi poseben videz zanka, ki vsebuje figurativne elemente ali barve, kot ste navedli v posebnem, za to namenjenem polju.

Če želite zaščititi nek znak kot kolektivno znamko, to tudi navedete. Prijavitelj kolektivne znamke je lahko vsako društvo ali združenje pravnih ali fizičnih oseb, ne pa posamezna pravna ali fizična oseba. Vložnik prijave za registracijo kolektivne znamke mora skupaj s prijavo priložiti tudi pravilnik o kolektivni znamki.

V razrede so razporejeni proizvodi in storitve, katere želite ščititi z željenim znakom. Uporabljati morate mednarodno veljavno Nicejsko klasifikacijo proizvodov in storitev. V ustrezno polje navedete samo številke osnovnih razredov. Kot prilogo pa je potrebno k zahtevi priložiti tudi celoten seznam ne samo osnovnih razredov, temveč tudi posameznih proizvodov in storitev.

Polje podatki o zahtevani prednostni pravici izpolnite samo, če zahtevate prednostno pravico. V primeru unijske prednostne pravice navedete datum, številko prve prijave in državo oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave. Pri razstavni prednostni pravici se navede datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in navedba uradno priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja.

V polje izjava se vpišejo podatki o skupnem predstavniku, toda samo v primeru, da skupni predstavnik obstaja v primeru večih prijaviteljev.

V zahtevi za registracijo znamke je potrebno navesti tudi:

  • Koliko proizvodov seznama blaga in storitev je priloženih.
  • Koliko izvodov prikaza znaka je priloženih.
  • Ali je priloženo potrdilo o plačilu prijavne pristojbine?
  • V primeru kolektivne znamke mora biti priložen tudi pravilnik o kolektivni znamki.
  • V primeru, da se postopek izpelje preko zastopnika, mora biti priloženo tudi pooblastilo zastopniku.
  • Če je pri uradu deponirano generalno pooblastilo je to potrebno posebej navesti.
  • Če je znak tridimenzionalen, je potrebno priložiti opis znaka.
  • Potrebno je navesti tudi, če je bila prijava predhodno poslana po faksu ali v elektronski obliki.

Obvezna sestavina zahteve za ragistracijo znamke je tudi podpis. Podpisati se mora prijavitelj sam ali pa njegov zastopnik.FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva