zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
PRISTOJBINE IN UPRAVNE TAKSE ZA PRIDOBITEV IN VARSTVO PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

Uredba o pristojbinah(pdf) in pristojbine ter cene informacijskih storitev urada so dostopne tudi v slovenskem(pdf) in angleškem(pdf) jeziku v Acrobat formatu.
PATENTI

   

SIT

1.1. Prijavna pristojbina,  vključno z veljavnostjo za prva tri leta:

20.000

1.2. Vzdrževanje veljavnosti:  
1.2.1. 4. leto

6.000

  5. leto

7.500

  6. leto

9.000

  7. leto

11.000

  8. leto

12.500

  9. leto

14.500

  10. leto

20.000

  11. leto

28.000

  12. leto

36.000

  13. leto

43.000

  14. leto

50.000

  15. leto

57.000

  16. leto

71.000

  17. leto

93.000

  18. leto

120.000

  19. leto

160.000

  20. leto

200.000

1.3. Dodatne zahteve:  
1.3.1. Poprava ali dopolnitev zahteve za priznanje prednostne pravice

5.000

1.3.2. Vzpostavitev prednostne pravice

7.500

1.3.3. Izdaja ugotovitvene odločbe

15.000

1.3.4. Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo ugotovitvene odločbe

200.000

1.4. Sporazum o razširitvi Evropskih patentov na Slovenijo oziroma Evropska patentna konvencija  
1.4.1. Objava prevoda

3.000

1.4.2. Sprememba evropske prijave v nacionalno

20.000

Začetek strani

MODELI

   

SIT

2.1. Prijavna pristojbina (vključno s pristojbino za vzdrževanje za prvih 5 let)

 

2.1.1. za en izdelek

15.500

2.1.2. za vsak dodatni izdelek pri prijavi, ki se nanaša na več izdelkov

12.000

2.2. Vzdrževanje veljavnosti:  
2.2.1. za naslednjih pet let za en izdelek

9.000

2.2.2. za vsak dodatni izdelek pri modelu, ki se nanaša na več izdelkov

6.000

  Model Skupnosti (RCD)  
  Pristojbina za pošiljanje prijave na Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM)

10.000

Začetek strani

ZNAMKE

 

SIT

3.1. Prijavna pristojbina:  
3.1.1. za vključno treh razredov

20.000

3.1.2. za vsak naslednji razred

3.000

3.1.3. za kolektivno znamko do vključno treh razredov

50.000

3.1.4. za vsak naslednji razred

9.000

3.2. Pristojbina za registracijo znamke, vključno z veljavnostjo za prvih 10 let oziroma za obnovo znamke za 10 let:  
3.2.1. za tri razrede

30.000

3.2.2. za vsak naslednji razred

10.000

3.4. Dodatne zahteve:  
3.4.1. Razvrstvitev ali poprava klasifikacije (za vsako blago oziroma storitev)

1.000

3.4.2. Ugovor zoper registracijo

10.000

3.5. Mednarodna registracija  
3.5.1. Zahteva za mednarodno registracijo

10.000

3.5.2. Ugovor zoper registracijo mednarodne znamke

15.000

  Znamka Skupnosti (CTM)  
  Pristojbina za pošiljanje prijave na Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM)

10.000

Začetek strani

REGISTRI

   

SIT

  Vpis vsake spremembe v register

7.000

Začetek strani


OSTALE PRISTOJBINE

   

SIT

  Zahteva za nadaljevanje postopka po zamudi 15.000
  Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje 10.000
  Zamudna pristojbina
Zamudna pristojbina v višini 50% celotne pristojbine, ki ni bila pravočasno plačana
 
1.1. Pristojbina za registracijo topografije polprevodniškega vezja (vključuje: prijavo, vzdrževanje, objavo in listino)

50.000

Začetek strani


DODATNI VARSTVENI CERTIFIKAT

   

SIT

  Prijavna pristojbina

100.000

  Vzdrževanje veljavnosti

  1. leto

400.000

  2. leto 500.000
  3. leto 600.000
  4. leto 700.000
  5. leto 800.000

 

Začetek strani


UPRAVNE TAKSE

  Tarifna številka 66

SIT

  Potrdilo o prednostni pravici

2.890

  Potrdilo iz registrov pravic industrijske lastnine

1.700

  Opravljanje strokovnega izpita

30.600

  Popravni (strokovni) izpit 10.200
  Vpis v register zastopnikov 226.661
Takse se plačujejo na račun 01100-1000352594, sklic 11 21261-7111240- nnnnnLL, pri čemer pomeni nnnnn zadnjih pet cifer iz prijavne številke, LL pa zadnji dve cifri iz letnice vložitve prijave. Upravne takse do višine 5.000 SIT se lahko plačujejo s koleki.
  Tarifni številki 1 in 3  
  Vloga/zahteva 850
  Odločba o vpisu spremembe v register zastopnikov 3.400
Takse se plačujejo na račun 01100-1000315637, sklic 11 21261-7111002-leto (št. zastopnika in leto). Upravne takse do višine 5.000 SIT se lahko plačujejo s koleki.

Začetek strani

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva