zas
 
pomen zaščite pogosta vprašanja o podjetju kontakt
domovsrtukturacrtik
 
 
Ostalo / zakon o industrijski lastnini
IX. KAZENSKE DOLOČBE

120. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma zasebnik:

  1. če znake, navedene v 8. in 9. točki 19. člena tega zakona ter podobe ali imena zgodovinskih ali drugih osebnosti izkorišča brez privoljenja pristojnega državnega organa (tretji odstavek 34. člena tega zakona);
  2. če objavi zaupni izum ali zahteva varstvo v tujini brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za obrambo, oziroma ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (84. člen tega zakona v zvezi s 85. členom tega zakona);
  3. če se z zastopanjem ukvarja oseba, ki ni vpisana v register (119. člen tega zakona).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena tega zakona.

 

Kazalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino ( Slovenian Intellectual Property Office )

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
 
       
       
crta domov crtadno kako deluje crtadno postopek zaščite crtadno kontakt crtadno registracija leva